GEA Smartpacker
SX400

  ANMÄL INTRESSE


Tillverkar och fyller påsar av varierande storlek
Det här systemet arbetar i periodiska rörelser. Produkten faller in i systemet mot en stängd fallucka. Falluckan öppnas och ett vakuumband för förpackningsfilmen genom den öppna luckan. När rätt påslängd är uppnådd stängs luckan och filmen förseglas och klipps av. Cykeln upprepas när falluckan öppnas igen och den förslutna påsen släpps ut. Smartpacker SX400 är en kompakt och flexibel vertikalpackare som ger dig bred variation i sätt att packa eftersom systemet själv tillverkar påsarna direkt från rullen med film. Med ett brett utbud av material och systemets flexibilitet i format som sträcker sig från plattare kuddpåsar till mer komplexa återförslutningsbara påsar kan du vara säker på att framställa en unik förpackning som passar just din produkt.

TECH SPECS

  • användarvänlig, flexibel teknik
  • maximal effektivitet och minimalt spill
  • låga underhållskostnader
  • fyller upp till 100 påsar per minut
  • avsedd för påsbredd 70-400 mm
  • klarar påslängd upp till 550 mm
  • framställer och packar i flera olika typer av påsar (kuddpåsar, plattbottnade upprätt stående påsar, kuvertpåsar etc.)

MODELLER

CX180


MER...

CX250


MER...

CX400


MER...

SX400


MER...

TwinTube C


MER...

JAG ÄR INTRESSERAD