CPS-Casepacker
CP201

  ANMÄL INTRESSE


För att lasta i lådor
Det här systemet lastar påsar automatiskt i lådor eller backar. Påsarna matas in i systemet via ett transportband där möjlighet finns att vända påsarna. Små påsar samlas tills de bildar en hel rad medan stora påsar kan hanteras som en egen rad. Påsarna kan samlas så att de överlappar varandra för att fullt nyttja utrymmet i lådan. När raden är full åker den i sin helhet fram till falluckan. En kompressionsplatta avslutar raduppställningen. En sidokompression av uppställningen är också möjlig; den utförs via manuell justering av två vertikala transportband ovanför falluckan. Falluckan öppnas och påsarna placeras i lådan. Flera lager kan placeras ovanpå varandra och om det behövs kan lådan låtas vibrera för att kunna fylla lådan optimalt utan att skada produkterna.

TECH SPECS

  • Full kontroll på påshantering från paketering till lastning i slutlåda
  • Menystyrd
  • Enkel tillgång till alla delar i lastningssystemet
  • Komponenter i rostfritt stål och aluminium
  • Flexibla val för skräddarsytt resultat

MODELLER

CL64


MER...

CL86


MER...

CLP


MER...

CP301


MER...

CP-Compact


MER...

CP201


MER...

SL105


MER...

JAG ÄR INTRESSERAD